Athega Athega Företaget Affärsområden Uppdrag Medarbetare Kontakta oss
Affärsområden
Internet och Intranet
Internet och Intranet är inte bara grafik i en webbläsare.

Applikationsutveckling
Athega AB utvecklar webbapplikationer för företag som vill erbjuda sina kunder service på Internet. Det kan exempelvis vara en elektronisk handelsplats (en elektronisk version av en, kanske redan befintlig, produktkatalog med "On-line shopping").
Athega AB använder erfarna formgivare till utveckling av det webbaserade användargränsnittet, eftersom våra kunder exponerar sig på Internet.

Systemintegration
Vi har kunskap och erfarenhet av de flesta typer av system och standarder, som kan förekomma på Internet eller ett Intranet. Nedan följer några områden som en teknikkonsult från Athega har goda kunskaper om.

  • Operativsystem, Unix och Windows NT
  • Kommunikationsprotkoll inom TCP/IP familjen HTTP, FTP, NNTP, etc.
  • Brandväggar, säker kommunikation mellan Intranet och Internet
  • CGI/Perl, ASP/Perl, JAVA , Javascript, HTML, design & layout
  • Relationsdatabaser, SQL, ODBC, och databasdesign
  • E-mail, SMTP och X.400
  • Nätverkskataloger, WhoIs++ och X.500.

En arbetsplats i nätet
Är dina datorarbetsplatser en del av nätet eller bara en nätansluten PC?

En nätansluten PC kräver ofta mycket service på platsen. Detta ökar såväl åtgärdstider som kostnader. På ett företag skall ofta hela eller delar av företaget arbeta med gemensamma programvaror. Det flesta PC-program måste installeras lokalt på varje PC. Det innebär en enorm arbetsinsats när man skall installera, byta version eller omkonfigurera en programvara. Verksamheten störs av driftsavbrott och tillgängligheten på datormiljön minskar.

En arbetsplats i nätet behöver inte nödvändigtvis kräva mer service på platsen än en vanlig kontorstelefon. Systemadministration kan (skall) utföras helt eller delvis centralt, ni väljer själva.
Din personliga datormiljö är inte knuten till din PC utan finns i nätet och är åtkomlig från alla nätarbetsplatser, till och med den i hemmet.

© Copyright 1997-1998 Athega AB. All rights reserved.
Kungsgatan 58     111 22 STOCKHOLM     Tel: 08-545 133 30     Fax: 08-545 133 38     Email: reception@athega.se